PHÒNG 2 KHÁCH (Double Room - Superior) Chủ Nhật đến Thứ 6